SZOLGÁLTATÁSAINK

SZOLGÁLTATÁSAINK ISMERTETÉSE

Szolgáltatásaink ismertetését a konkrét szolgáltatások rövid leírásával és az árakkal táblázatos formában közöljük. A lap elején az eligazodást segítendő egy rövid szolgáltatási kalauz található. Ezzel párhuzamosan a baloldali kék sávon több formátumban lehetőséget kínálunk cégünk dokumentumainak letöltéséhez. A letöltésnél találhatja meg hivatalos - tartalmi és jogi szempontból hivatkozási alapnak számító - dokumentumainkat. Az átlagos felhasználónak nem könnyű eligazodni az internet szolgáltatások rengetegében: sokszor angol szakkifejezéssel megnevezett rész-szolgáltatások garmadával találkozik, amelyet a meghírdetők különböző elvek alapján csomagokba szerveznek, bonyolult feltételekhez kötött kedvezményekkel társítanak, stb. Mi igyekszünk jól áttekinthető formában, lehetőleg egyszerűen tálalni szolgáltatásainkat, mindemellett egy rövid

SZOLGÁLTATÁS KALAUZ

formájában áttekintjük e terület lényegét az Önök nézőpontjából. Az internetes szolgáltatások két alapvető lehetőséget nyújtanak:

HOGY ÖNÖK ELÉRJÉK AZ INTERNETET

azaz: hozzáférjenek a világhálón lévő információkhoz és szolgáltatásokhoz, tudjanak elektronikus levelet fogadni és küldeni. E lehetőség alapja, hogy számítógépük, (számítógépeik) műszakilag (hardveresen) és programokkal (szoftveresen) felkészült legyen az internetes felhasználói (kliens) kapcsolatra. Ebben segíthetnek a

HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK

címszó alatti szolgáltatásaink, amelyek az internet kapcsolatra való felkészülés megoldásait tálalják egyedi gépekre és több számítógépre vagy hálózatra. A felkészülés után jöhet a kapcsolat: több nagy szolgáltatón keresztüli

INTERNET ELÉRÉS -t kínálunk telefon/ADSL vonalon és ha a helyi lehetőségek megengedik (TV) kábel alapon. Ha az internet elérése megoldott, akkor a következő lehetőség:

HOGY ÖNÖKET ELÉRJÉK AZ INTERNETEN

vagyis: a világháló látogatói találjanak információkat az Önök cégéről az interneten, hogy a látogatók rátaláljanak cégükre, ha az Önök tevékenységéhez közel álló területről keresnek információkat, hogy üzleti partnereikkel az új kommunikációs csatornán is kapcsolatot tarthassanak, szolgáltatásokat nyújthassanak részükre. E cél elérésének első lépése: kell egy web-site (honlap, összetartozó weblapok gyüjtőneve), ami mintegy "élő kiadványként" tartalmazza az Önök által közzétett információkat, információs-marketing csatorna cégük és a világháló látogatói között.

Ezt a több - laikusok számára sokszor "emészthetetlen" - összetevőből álló szolgáltatást kettő ill. három, a WEB FENNTARTÁS címszó alatti csomagban kínáljuk, és ajánlatunkat mindig a felhasználó szükséges igényei határozzák meg. Kialakítottunk egy ún. WEBKELET ALAPCSOMAG -ot, amiben mindkét - fejlesztés + fenntartás - a webes megjelenést biztosító szolgáltatásunk egyben vehető igénybe, választhatóan évi egyszeri vagy havonkénti díj ellenében. Az alapcsomagot kifejezetten a kisvállakozások igényeire szabtuk: többféle választható vizuális arculat cégre szabott grafikai elemekkel, tartalom öt tematikában sok képpel és szinte korlátlan terjedelmű szöveggel.

 

HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK

Internet elérés feltételeinek megteremtése egy számítógépre. Tanácsadás: A hardver, szoftver és szolgáltatási környezet megvizsgálása, javaslat a telepítendő összetevőkre, a választható szolgátatói csomagokra. Kivitelezés: A hardver és szoftver összetevők telepítése.

Tanácsadás: ingyenes (telefon, fax + írásos anyag is igényelhető).


Kivitelezés: kiszállási díj és a telepített összetevők katalógusára.

Kérje árajánlatunkat!


Internet elérés feltételeinek megteremtése kettő vagy több számítógépre. Mint az előző, plusz: a távközlési környezet vizsgálata a kapcsolat megoszthatósága szempontjából, javaslat a megosztás módjára ill. a megosztás kivitelezése. (Az alkalmazott módszer lényege egy távközlési kapcsolat - azaz egy internet előfizetés - megosztása több gép között pl. ADSL vonalon).

Tanácsadás: ingyenes (telefon, fax + írásos anyag is igényelhető).


Kivitelezés: kiszállási díj és a telepített összetevők katalógusára.

Kérje árajánlatunkat!


Helyi számítógépes hálózatok internet elérése. Meglévő vagy létrehozandó számítógép hálózatok internet elérésének megteremtése egy kiszolgáló gépen (szerver) keresztül. Ugyanúgy, mint az előzőekben a környezet alapos vizsgálata után a telepítésre javasolt összetevők meghatározása és kivitelezés. (A szükséges távközlési kapacitás meghatározásához - min. bérelt vonal, ADSL) fontos szempont a jövőbeni adatforgalom becsült értéke.)

Tanácsadás: ingyenes (telefon, fax + írásos anyag is igényelhető).

Kivitelezés: kiszállási díj és a telepített összetevők katalógusára.

Kérje árajánlatunkat!

Több helyi számítógépes hálózatok interneten keresztüli összefűzése (VPN) erőforrások megosztása. Ez a lehetőség kifejezetten előnyös több telephellyel rendelkező válallkozások esetében. Tanácsadás: ingyenes (telefon, fax + írásos anyag is igényelhető).

Kivitelezés: kiszállási díj és a telepített összetevők katalógusára.

Kérje árajánlatunkat!


Megjegyzések: 1) A fenti árak a két szolgáltató árai, változtatásuk az illető cégek hatásköre. 2) Ha Önnek speciális igényei vannak, akkor vállaljuk a megfelelő szolgáltató és szolgáltatás megkeresését (pl. bérelt vonali, ADSL, kábel összeköttetés).


WEB FEJLESZTÉS - RÉSZFELADATOK

Site terv és grafika. A fejlesztés első szakasza. A céghez és a megjelenítendő tartalomhoz illeszkedő site struktúra kialakítása. A vizuális arculat megtervezése és a központi grafikai elemek kivitelezése. A site vázának technikai megvalósítása (HTML kód és kliens-oldali script-ek megírása).

50 000 Ft-tól


Az ajánlat leginkább meghatározó összetevője.

Kérje árajánlatunkat!


Tartalom szerkesztés. Nyers adatok (szövegek, numerikus adatok) tartalmi feldolgozása / fogalmazása (pl. kimutatások, grafikonok készítése nyers adatokból). Csak akkor szükséges, ha a tartalom nincs megjelenítésre kész állapotban.

A/4 oldalanként
4 000 Ft


MS Internet Explorer-rel nyomtatva értendő.

Kérje árajánlatunkat!


Digitalizálás. Tartalmilag kész anyagok (szövegek, képek) informatikai feldolgozása. Csak akkor szükséges, ha a megjelenítendő anyagok nincsenek meg digitális formában (pl. csak papíron hozzáférhetők).

A/4 oldalanként
2 000 Ft


MS Internet Explorer-rel nyomtatva értendő.

Kérje árajánlatunkat!


Web-oldalak készítése A site vázának megtöltése oldalakkal. HTML szerkesztés digitális formátumú anyagok felhasználásával (szövegek, képek, táblázatok, stb).

A/4 oldalanként
2 000 Ft


MS Internet Explorer-rel nyomtatva értendő.

Kérje árajánlatunkat!


Speciális igények Programozást igénylő feladatok, adatbáziskezelés, web-bolt, interaktív grafika, stb

egyedi megállapodás


Feladatfőggő ajánlat.

Kérje árajánlatunkat!A WEBFEJLESZTÉS - ÓRADÍJAK

Site tervezés, vízuális tervezés, interaktív grafika készítés, adatbázis- és prgramtervezés, tartalmi szerkesztés.

4 000 Ft / óra
Kérje árajánlatunkat!

Szerver- és kliensoldali programozás, egyéb gafikai munka.

3 000 Ft /óra
Kérje árajánlatunkat!

HTML szerkesztés, adatelőkészítés, digitalizálás.

2 000 Ft /óra
Kérje árajánlatunkat!


WEBFEJLESZTÉS - KOMPLETT SITE

Webkelet alap-site létrehozása. A site elkészítése vizuális mintákon alapul, és kényelmesen szolgálja azokat a marketing célokat, amit egy kisvállalkozás elvár a weben történő megjelenéstől. Ezen túl a fejlesztés keretén belül felépítésben, tartalomban és látványban egyedi megjelenésű web-helyek hozhatók létre rugalmas módon.

egyszeri
40 000 Ft
Kérje árajánlatunkat!

Részletek: Az öt menüpontból, azaz öt al-oldalból álló web-site létrehozása a megrendelőtől kapott (képek esetében nem szükségképpen digitális) anyag alapján történik. 10 db A/4 oldalnyi szöveg és 20 kép helyezhető el. További nagy mennyiségű digitális szöveg beillesztése (ún. felnyíló ablakban) valamint további nagy mennyiségű digitalizált kép táblázatos fotóalbumszerű megjelentetése is lehetséges. Minták alapján választható vizuális arculat a cégre szabott álló és mozgó grafikákkal, logóval. A letölthető anyagok (pl. árjegyzékek) a megrendelő maga frissítheti. Továbbá: a site-ot bejegyezzük a legnagyobb külföldi és hazai kereső-portáloknál, valamint a WEBKELET site-ról átkattintási lehetőséget (linket) biztosítunk, és ugyanott reklámcsíkot (banner) helyezünk el.

Egyedi tervezésű web- site létrehozása. A megrendelő igényeinek mindenben megfelelő site elkészítése: egyedi vizuális arculat, site-struktúra, igény szerint adatbázisok háttér adminisztrációs felülettel, HTML és FLASH speciális technikák alkalmazása, interaktivitás, stb.

Megállapodás alapján.
Kérje árajánlatunkat!

Megjegyzések: A web-site elkészítése összetett feladat, hiszen a tartalom kijelölésén, elrendezésén/struktúrálásán túl fontos szerepet kap a látvány, mindez informatikai eszközök sokaságát igényli. A megjeleníttetni kívánt információk mennyisége, az adatok élőn tartásának, frissíthetőségének az igénye, valamint a látvánnyal szemben támasztott elvárások széles skálán mozgatják a fejlesztés költségeit. Ezért a nagyobb léptékű, egyedi igényeket megvalósító fejlesztést mindig egy vagy több konzultáció előzi meg, ahol az igények és ajánlatok megfogalmazódnak, pontosítódnak. A költségek kalkulálása két megközelítésben történhet: a) a felvázolt vagy konzultációkon kialakult igények munkatartalmát figyelembe véve a fejlesztő - általában munkaóra díjakat használva - árajánlatot ad; b) a megrendelő mérlegelve a költségviselési képességét és a remélt marketing hatást egy keretösszeget bíztosít a fejlesztésre, a keretösszeg és a megrendelő igényeinek ismeretében a fejlesztő ajánlatot ad a tartalomra, a megjelenésre, ami szintén munkaóra alapon történhet. Ez a kétféle megközelítés tükröződik a fenti árszerkezetben.


WEB-FENNTARTÁS

Domain-név regisztráció. A www.cégnév.hu web-cím lefoglalása az adott cég részére (cégnév.hu alakú domain-nevek bejegyzése).

egyszeri
5 000 Ft


Díjfizetés a bejegyzést végző szervezet felé.

Kérje árajánlatunkat!


Webkelet alaptár (csomag). Virtuális kiszolgáló (szerver) fenntartása a WEBKELET kiszolgáló gépén. Technikai részletek:Domain-név fenntartás, 100 MB < tárhely < 1000 MB , 1 db e-mail postafiók, FTP használat, PHP scriptek és MySQL adatbázisszerver használatának lehetősége, forgalom mérése, forgalmi statisztikák készítése. Az általunk biztosított E-mail címeken spam és vírus figyelés ingyenesen igényelhető!

havi
2 000 Ft


Egyszerűbb site-ok tulajdonosainak ajánljuk.

Kérje árajánlatunkat!


Virtuális szerver 1000 (csomag). Virtuális kiszolgáló (szerver) fenntartása a WEBKELET kiszolgáló gépén. Technikai részletek: Domain-név fenntartás, tárhely >=1000 MB, korlátlan számú e-mail postafiók, FTP használat, PHP scriptek és MySQL adatbázisszerver használatának lehetősége, file szerver szolgáltatás jelszavakkal védett tartományokkal, forgalom mérése, forgalmi statisztikák készítése. Az általunk biztosított E-mail címeken spam és vírus figyelés ingyenesen igényelhető!

havi
4 000 Ft


Adatbázis alapú site tulajdonosainak, webes szolgáltatásokat nyújtó cégeknek, valamint nagyobb adatállományok webes tárolását- cseréjét igénylő cégeknek ajánljuk.

Kérje árajánlatunkat!

 

E-Mail

  Kérje árajánlatunkat!

1 db e-mail cím

500 Ft / hó

2-10 db e-mail cím

1000 Ft / hó

11-20 db e-mail cím

2000 Ft / hó
(E-mail címeinkre ingyenes spam és vírus szűrést biztosítunk!)  

Megjegyzés: A fenti csomagok mellett természetesen a fenntartás területén is adunk ajánlatot egyedi igényekre.

Táblázatokban szereplő árak a 25%-os ÁFA-t nem tartalmazzák.

 

 

REFERENCIÁK

Referenciáink megtalálhatóak a www.barcika.hu honlapkatalógus oldalain.

TOVÁBB

WEBMAIL

A levelezés használatához kattintson a belépés gombra, majd adja meg e-mail címét és jelszavát!

BELÉPÉS

vissza az oldal elejére